Przejdź do treści

Telefon +48516609100 | Darmowa Wysyłka

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

REGULAMIN DLA KOMItemtów ONLINE N-HYPE.COM

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Firma "N-HYPE" sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Muszkieterów 7, 94-319 Łódź, Polska, NIP: 7272868845, prowadzi sprzedaż online poprzez stronę internetową n-hype.com oraz sprzedaż stacjonarną w Showroomie znajdującym się pod tym samym adresem.
 2. Kontakt z "N-HYPE" możliwy jest poprzez adres e-mail: nhype.parcels@gmail.com oraz telefonicznie: +48516609100.

§2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 1. "N-HYPE" zajmuje się sprzedażą komisową przedmiotów poprzez platformę internetową oraz stacjonarnie.
 2. Przedmioty komisowe wystawiane są na stronie internetowej sklepu. Osoba komisująca zobowiązana jest do wysłania sprzedanego przedmiotu w ciągu 1 dnia roboczego od momentu sprzedaży.

§3 ZASADY KOMISOWANIA

 1. Osoba komisująca zobowiązana jest do informowania "N-HYPE" o wszelkich zmianach dotyczących przedmiotów komisowych, w szczególności o ich sprzedaży, aby uniknąć sprzedaży duplikatów na stronie sklepu.
 2. Wszystkie przedmioty komisowe muszą być przesyłane do "N-HYPE" w stanie czystym i gotowym do sprzedaży.
 3. "N-HYPE" wypłaca należności za sprzedane przedmioty komisowe w ciągu 2 dni roboczych od daty sprzedaży, z zastrzeżeniem prawa do 14-dniowego okresu na zwrot towaru przez klienta.
 4. Stany magazynowe przedmiotów na komis będą monitorowane za pomocą wspólnego arkusza Google Sheets. Osoby komisujące mają obowiązek aktualizowania stanów magazynowych w czasie rzeczywistym, aby zapewnić dokładność informacji o dostępności produktów.

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. "N-HYPE" zobowiązuje się do promocji i sprzedaży przedmiotów komisowych zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi.
 2. Osoba komisująca zobowiązuje się do pokrycia kosztów przesyłki przedmiotów do "N-HYPE".
 3. Cena zakupu przedmiotu komisowego ustalana jest podczas negocjacji umowy z osobą komisującą. 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. "N-HYPE" przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z RODO.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie sklepu.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może być zmieniany przez "N-HYPE" w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 2. W przypadku sporów związanych z realizacją umowy komisowej, strony zobowiązują się do poszukiwania rozwiązań amigdalnych. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

§7 JAK ZOSTAĆ KOMitentem?

Aby rozpocząć współpracę jako komisant z "N-HYPE", należy skontaktować się z nami poprzez e-mail, telefon lub wysłać wiadomość na naszym profilu na Instagramie: https://www.instagram.com/n_hype_/. Przedstawimy Ci wówczas szczegółowe warunki współpracy oraz niezbędne informacje dotyczące procesu komisowania.